Professionele gebitsreiniging

Professionele gebitsreiniging bestaat uit twee verschillende behandelingen.

  1. Bij gezond tandvlees: verwijderen van supra gingivaal tandsteen, (rook)-aanslag, overhangende vullingen en andere retentie plaatsen, gevolgd door uitgebreid polijsten.
  2. Bij ontstoken tandvlees: Supra en sub tandsteen verwijderen en desinfectie technieken. Uitgebreide behandeling ter bevordering van de genezing van tandvlees en kaakbot als gevolg van ontstekingen. Door nieuwe behandelstrategieën in de parodontologie met de doelstelling om de kans op intra-orale transmissie van de pathogene bacteriën gedurende parodontale therapie te beperken zijn diverse desinfectie mogelijkheden toepasbaar:
    • Bacteriologisch onderzoek voorafgaande aan een anti-biotica kuur,
    • One-Stage, Full Mouth Desinfection,
    • Lasertherapie

Met deze therapieën wordt getracht om in een kort tijdsbestek de parodontale pocket te reduceren door paropathoge bacteriën uit te roeien of op zijn minst te onderdrukken, en dit niet alleen vanuit de parodontale pocket maar ook vanuit alle intra-orale niches (mucosa, tong en speeksel).