Natuurgeneeskunde

  • kinesiologie,
  • homeopatie,
  • acupunctuur,
  • orthomoleculaire voedingsleer
  • enz.

Binnen onze praktijk hebben wij ons steeds meer toegelegd met de mogelijkheid om de vitaliteit van patiënten op een andere manier te kunnen kwantificeren.

De vitaliteitskunde met daarin de basisbegrippen uit de klassieke homeopathie bied de mogelijkheid de vitaliteit en mate van energieproductie van een individu op cellulair niveau te kunnen bepalen.

Diverse testmethodes helpen ons daarbij, met als doel de cliënt in staat te stellen het behandeltraject te volgen en het succes van de behandeling inzichtelijk te krijgen aan de hand van de verbeterende vitaliteitsscore.

Bovengenoemde kan zeker van toepassing zijn in de mondzorg.

De innerlijke gave en kunde hebben wij aangevuld met een uitgebreide cursus INTEGRA uitgegeven door Balancepharma.

Wij zijn gaarne bereid om u, indien gewenst, de mogelijkheden van testen e.d. uit te leggen.