Bio-energetisch testen

Het energetisch lichaam

Bio-energetisch testen van de gehele mond geschiedt volgens de wetten van de kosmologie, geïnspireerd door de ” Universiteit van Christus” . (bron Jozef Rulof).

Wij richten ons op het hoogste bewust zijn en streven naar de hoogste kennis.

Bio-energetische gebitsstatus.

Dit is een status waarbij het verschil gemeten wordt van lichaamsenergie ten opzichten van de mondenergie uitgedrukt in een percentage.

Het probleem kan zijn:

  • disharmonie in de mond met effect in het lichaam
  • disharmonie in het lichaam met effect in de mond

In beide gevallen is er disbalans van het energetisch lichaam.

Het doel van een bio-energetische gebitsstatus is om de disbalans op te sporen en voor u een behandelplan op te stellen om een gezond energetisch lichaam en mondenergie te krijgen.

Met de biosensor wordt in de mond de bio-energetische waarde gemeten van het meridiaansysteem, gebitselementen en parodontium.

In de meridiaangeneeskunde staat alles in verbinding met elkaar en wordt informatie uitgewisseld via vaste energetische banen naar iedere cel van het menselijk lichaam, zo ook naar de gebitselementen.

Tandheelkundige ingrepen beïnvloeden het energetisch veld van het lichaam maar ook de mondenergie.

Door ieder gebitselement afzonderlijk te meten, is er een duidelijk overzicht van de elementen die energetische sterk of zwak zijn.

In een behandelplan kan er voor ieder zwak element een zo optimaal mogelijk behandelplan opgesteld worden.

Bij parodontitis is er altijd sprake van storingen in het energetisch lichaam.

Deze gebitssteunweefselziekte is zeer zorgelijk, en wordt nog te vaak onderschat.

Ook hierbij is er een optimaal behandelplan nodig.

Ook goed om te testen is wat voor u de juiste tandpasta, tandenborstel, interdentaal reinigingsproduct, spoelmiddel, vulmateriaal e.d. is.

Mondzorgkunde en mondzorgkundigen die gericht zijn op bio-energetische tandheelkunde werken er aan om u een goede bio-energetische gebitsstatus te geven: ” gezonde gebitselementen in een gezond energetisch lichaam”.

Voor meer informatie over deze methodes; neem contact met ons op.