Colloïdaal Zilver

Natuurlijk antibiotica

Vroeger werden producten veelal in zilveren bekers bewaard, het bleek dat zilverionen er voor zorgden dat bacterieën minder kans hadden tot het bederven van voedsel.

Romeinse soldaten stopten een zilveren munt onder hun tong ter voorkoming van infekties.

Door een elektrolitisch proces worden zilverionen afgegeven aan gedestileerd water zodat er colloïdaal zilver ontstaat, dit kan in verschillende concentraties gemaakt worden.

Wij werken in onze praktijk met 15 pmm.

Het toepassingsgebied is zeer uitgebreid zoals: preventief of ter bestrijding van ziektes in de mond/keelholten, oog-, oor-en neusdruppels, huidverzorging in de vorm van ontsmetting en zelfs bij dieren en planten.

Wij beperken ons tot ons vakgebied en zien duidelijk verbetering in de genezing van en/of tervoorkoming van aandoeningen in de mond.

Ter ondersteuning van uw mondhygiëne leveren wij colloïdaal zilver in o.a. 50ml sprayflakons van 15ppm.

Voor uitgebreide info over colloidaal zilver verwijzen wij o.a. naar de website www.puurcolloidaal.nl/product/colloidaal-zilver/